Presentació

ATENCIÓ: AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA PER CORONAVIRUS EL SERVEI ES TROBA INTERROMPUT FINS A NOU AVÍS. NO S'ATENDRAN LES CONSULTES NI PRESENCIALS NI TELEMÀTIQUES.

Què és l'arxiu?
L'Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès (AEVP) és l'ens de les parròquies de Vilafranca del Penedès encarregat de la custòdia, conservació i difusió de la documentació generada al llarg dels segles per l'Església Catòlica a la ciutat de Vilafranca del Penedès. Els fons documentals bàsicament són tres: l'Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (APSMVP), l'Arxiu Parroquial de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès (APSTVP) i l'Arxiu del Deganat del Penedès (ADP). 

Quina documentació conserva?
Els diferents fons documentals són formats per unitats documentals generades per cadascuna de les institucions eclesiàstiques. La documentació principal són els llibres de registre parroquials (baptismes, matrimonis i defuncions). 

Com realitzar les consultes a l'arxiu
Per tal de poder realitzar la consulta de la documentació de l'arxiu és necessari acordar dia i hora amb el responsable de l'arxiu a través de l'espai de contacte d'aquest espai web. Accedir a contacte.

Us informem que actualment hi ha un bon nombre d'investigadors que realitzen consultes a l'arxiu i que, per tant, és del tot necessari acordar dia i hora amb el responsable. 

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 no és possible realitzar cap consulta ni presencial ni telemàtica. Estem treballant -de manera voluntària- per oferir un millor servei quan les condicions sanitàries ho permetin.  

Dies de consulta
  • Dilluns i dimecres de 18 h a 20 h
Condicions d'accés
  • Només és permet una persona per dia i sessió. Per tant, només es permet accedir a una única persona. No hi ha espai d'espera pels acompanyants.
  • Únicament es pot fer servir llapis, no està permès l'ús de bolígrafs. El llapis l'haurà de portar l'usuari doncs no es poden compartir els estris de treball. 

On es troba l'arxiu?
L'arxiu es localitza físicament a l'edifici de la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, al carrer de Santa Maria número 12 (al costat de la basílica parroquial).

Serveis
  • Consulta de documents
  • Servei d'assesorament a la investigació per a la consulta de fons documentals i bibliogràfics
  • Biblioteca auxiliar d'ajut a l'investigador
Reproduccions
Per part de l'usuari quan realitza la consulta. Únicament serà permesa la reproducció de documents mitjançant la fotografia digital sense flaix de la part d'interès per a l'usuari. No hi ha servei de reproducció fotogràfica per part de l'arxiu ni es disposa la documentació digitalitzada.

Restriccions de la consulta
Segons el Decret 07/18 "Normativa sobre els llibres sagramentals parroquials en curs" s'estableix que:
"A no ser que l’Ordinari disposi una altra cosa, la documentació relativa als registres sacramentals dels últims cent anys ha de quedar tancada a la lliure i pública consulta, ja que és reservada per la seva pròpia naturalesa. A partir d’aquesta data passarà a considerar-se documentació històrica. Les sol·licituds de dades amb finalitats genealògiques referides als últims cent anys només s’atendran quan l’interessat recapti dades sobre els seus avantpassats directes fins al segon grau inclusiu".

Per tant, estan exclosos de consulta tots els registres parroquials a partir de l'1 de gener de 1921.