Presentació

Què és l'arxiu?
L'Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès (AEVP) és l'ens de les parròquies de Vilafranca del Penedès encarregat de la custòdia, conservació i difusió de la documentació generada al llarg dels segles per l'Església Catòlica a la ciutat de Vilafranca del Penedès. Els fons documentals bàsicament són tres: l'Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (APSMVP), l'Arxiu Parroquial de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès (APSTVP) i l'Arxiu del Deganat del Penedès (ADP). 

Quina documentació conserva?
Els diferents fons documentals són formats per unitats documentals generades per cadascuna de les institucions eclesiàstiques. La documentació principal són els llibres de registre parroquials (baptismes, matrimonis i defuncions). 

Com realitzar les consultes a l'arxiu
Per tal de poder realitzar la consulta de la documentació de l'arxiu és necessari acordar dia i hora amb el responsable de l'arxiu a través de l'espai de contacte d'aquest espai web. Accedir a contacte.

Us informem que actualment hi ha un bon nombre d'investigadors que realitzen consultes a l'arxiu i que, per tant, és del tot necessari acordar dia i hora amb el responsable. 
L'espai físic de consulta és limitat només a dues persones per dia i sessió. Per tant, només és permet una única persona i no es deixarà accedir a la sala als acompanyants. 
Els dies d'accés a l'arxiu són els dimecres i divendres, de 19h a 21h. 

On es troba l'arxiu?
L'arxiu es localitza físicament a l'edifici de la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, al carrer de Santa Maria número 12 (al costat de la basílica parroquial).

Serveis
  • Consulta de documents
  • Servei d'assesorament a la investigació per a la consulta de fons documentals i bibliogràfics
  • Biblioteca auxiliar d'ajut a l'investigador
Reproduccions
Únicament serà permesa la reproducció de documents mitjançant la fotografia digital sense flaix.

Restriccions de la consulta
Documentació en mal estat, expedients matrimonials i registres parroquials amb una antiguitat de 50 anys.

Avís
Actualment l'Arxiu està tancat per vacances.