Contacte
La informació que vostè facilita té com a finalitat la gestió de la consulta de l'Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès, un ens de gestió del patrimoni documental i bibliogràfic de les Parròquies de Vilafranca del Penedès. En el moment de la primera consulta presencial a l'arxiu haurà de signar un document de conformitat de Dades Personals.